Geen uitwerkingen?

Mij werd de volgende vraag gesteld:

Het is mij opgevallen dat er geen uitwerkingen van het proeftentamen op het net staan. Is het mogelijk dat ik deze en evt de rest van de klas deze nog voor de toets toegezonden kunnen krijgen? Want een proeftentamen is heel leuk en aardig, maar zonder antwoorden leer je er natuulijk niet veel van.

Een proeftentamen is bedoeld om je een idee te geven van wat je op het tentamen kunt verwachten. Het is niet bedoeld als een soort van tentamentraining. Waarschijnlijk kunnen jullie (zeker als jullie de koppen bij elkaar steken) zelf de juiste antwoorden wel vinden. Als je echter onzeker bent over een bepaald antwoord dan kun je mij altijd je eigen uitwerkingen mailen. Die zal ik dan met plezier nakijken en indien nodig zal ik je verwijzen naar de plaatsen in het dictaat en boek waar je de juiste antwoorden kunt vinden. Het "voorzeggen" van de juiste antwoorden werkt volgens mij contraproductief omdat je bij het zien van de juiste antwoorden al snel denkt "Ja natuurlijk, dat wist ik zelf ook wel". Ik ben het dus niet met de vragensteller eens en ik denk dat je heel veel kan leren van een proeftentamen zonder antwoorden (b.v. vertrouwen in je eigen kunnen :-).