SOPX3 Sheets Les 2.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - TH Rijswijk/Academie voor Engineering groep EH3 C&D. Op deze pagina vind je de sheets bij les 2 van SOPX3.

Big O notation

Orde n=
100
n=
10000
n=
1000000
n=
100000000
O(1) 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms
O(logn) 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms
O(n) 1 ms 0,1 s 10 s 17 min
O(nlogn) 1 ms 0,2 s 30 s 67 min
O(n2) 1 ms 10s 28 uur 761 jaar
O(n3) 1 ms 17 min 32 jaar 31710 eeuw
O(10n) 1 ms oneindig oneindig oneindig

Je ziet dat een O(n2) algoritme niet bruikbaar is voor grote hoeveelheden data en dat een O(n3) en O(10n) algoritme zo wie zo niet bruikbaar zijn.

sheet 9

sheet 10

Overzicht van veelgebruikte datastructuren

naam insert remove find applicatiesa implementaties
stack push
O(1)
pull
O(1) LIFO
top
O(1) LIFO
dingen omdraaien
is ... gebalanceerd?
evaluatie van expressies
array, statisch + snel
linked list, dynamisch + meer overhead in space en time
queue enqueue
O(1)
dequeue
O(1) FIFO
front
O(1) FIFO
printer queue
wachtrij
array, statisch + snel
linked list, dynamisch + meer overhead in space en time
vector O(1) O(n)
schuiven
O(n) op inhoud
O(1) op index
vaste lijst
code conversie
array, static
random access via operator[]
sorted vector O(n)
zoeken +
schuiven
O(n) O(log n) op
inhoud
O(1) op index
lijst waarin je veel zoekt en weinig muteert array, static + binary search algorithm
linked list O(1) O(n) O(n) dynamische lijst waarin je weinig zoekt en verwijdert linked list, dynamic + more space overhead
sequential access via iterator
sorted list O(n) O(n) O(n) dynamische lijst die je vaak gesorteerd afdrukt -
tree O(log n) O(n) O(n) meerdimensionale lijst
file systeem
expressie boom
more space overhead + minimal n+1 pointers with value 0
search tree O(log n) O(log n) O(log n) dynamische lijst waarin je veel muteert en zoekt sorted binary tree, more space overhead than list
hash table O(1) O(1) O(1) symbol table (compiler)
dictionary
semi-static, reduced performance if overfilled
priority queue O(log n) O(log n) O(1) event driven simulation binary heap
- array, static + little space overhead
- binary tree, dynamic + space overh.

sheet 11

sheets van de vorige les download sheets om af te drukken Sheets in pdf formaat De voorgaande link verwijst naar een pdf bestand. (om af te drukken). sheets van de volgende les