Opdracht 4: Opsporen van fraude.

© Harry Broeders.

Op het SOPX2 practicum wordt wel eens een uitwerking van een practicumopdracht gekopieerd. Vaak is een student die een programma kopieert wel zo slim om de namen van variabelen te wijzigen en de opmaak van het programma te veranderen. Bij SOPX3 komt dit gelukkig niet meer voor ;-). Een docent wil daarom een programma maken dat een aantal kenmerken van een (ander) C++ programma vaststelt zodat verschillende door studenten ingeleverde programma's op deze kenmerken met elkaar kunnen worden vergeleken. De docent is van mening dat het aantal maal dat elk C++ keyword in een C++ programma voorkomt een belangrijk kenmerk van een programma is om de originaliteit van een programma vast te stellen.

Opdracht 4a.

Schrijf een C++ programma dat in een ander C++ programma telt hoeveel maal elk C++ keyword daarin voorkomt. Maak gebruik van de file keywords.txt waarin alle C++ keywords staan. (Deze file moet aangepast of uitgebreid kunnen worden.) Maak zoveel mogelijk gebruik van datastructuren uit de standaard C++ library. Na afloop moet het programma een lijst produceren met per regel een C++ keyword met daarbij het aantal maal dat dit keyword voorkomt. Lees de hierna volgende tips als je zelf geen plan van aanpak kunt bedenken.

Tip 1:

Als datastructuur kan een map met per keyword een teller gebruikt worden. Het programma uit paragraaf 6.5 van het dictaat kan prima als uitgangspunt gebruikt worden. Natuurlijk moet je er dan wel voor zorgen dat alleen de keywords geteld worden. Dit kan op twee manieren:

Tip 2:

Als je er voor hebt gekozen om een set te gebruiken dan kun je de inhoud van de file keywords.txt naar de set kopiëren met het copy algoritme door gebruik te maken van istream_iterator's

Tip 3:

De inhoud van de map kun je op het scherm afdrukken door gebruik te maken van het copy algoritme en ostream_iterators's. Het is dan wel nodig om een operator<< te definieren voor de standaard class template pair (de elementen in de map zijn in ons geval van het type pair<const string, int>). Deze operator kan als volgt gedefinieerd worden:

template <typename Key, typename Value>
ostream& operator<<(ostream& o, pair<Key, Value> p) {
   return o<<p.first<<" "<<p.second<<endl;
}

De bovenstaande code blijkt in gcc 3.4.2 (wx-devcpp) niet te werken! Zie: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=8529. Je kunt de volgende workaround toepassen:

namespace std {
template <typename Key, typename Value>
ostream& operator<<(ostream& o, pair<Key, Value> p) {
   return o<<p.first<<" "<<p.second<<endl;
}
}

-

Het programma uit de vorige opdracht is niet zo gebruiksvriendelijk. Als de docent twee programma's wil vergelijken dan moet hij het programma 2 keer uitvoeren en de uitvoer handmatig met elkaar vergelijken. De docent wil dit vergelijken automatiseren.

Opdracht 4b.

Schrijf een C++ programma dat in een twee andere C++ programma telt hoeveel elk C++ keyword daarin voorkomt. Maak gebruik van de file keywords.txt waarin alle C++ keywords staan. (Deze file moet aangepast of uitgebreid kunnen worden.) Na afloop van dit programma moet één van de volgende meldingen worden gegeven:

  1. Deze programma's zijn hoogstwaarschijnlijk niet origineel.
  2. Deze programma's zijn misschien niet origineel.
  3. Deze programma's zijn hoogstwaarschijnlijk wel origineel.

Melding 1 moet worden gegeven als alle C++ keywords in beide programma's exact evenvaak voorkomen. Melding 2 moet gegeven worden als het aantal maal dat een keyword gebruikt wordt slechts bij hoogstens 3 keywords afwijkt. In alle andere gevallen moet de derde melding gegeven worden. Maak zoveel mogelijk gebruik van datastructuren en algoritmen uit de standaard C++ library. Een overzicht van de STL kun je vinden op: http://www.sgi.com/tech/stl/table_of_contents.html. Een ander overzicht van STL algoritmen kun je vinden op: http://www.cppreference.com/ of http://cplus.about.com/library/blstl.htm. Lees de hierna volgende tip als je zelf geen plan van aanpak kunt bedenken.

Tip:

Je kan natuurlijk voor elke file een aparte map gebruiken maar het is eenvoudiger om 1 map te gebruiken en bij het inlezen van de ene file de bij de keyword's behorende tellers te verhogen en bij het inlezen van de andere file de bij de keyword's behorende tellers te verlagen. Voor alle keyword's die even vaak in beide files gebruikt worden zullen de tellers na afloop op 0 staan. Met een count_if kun je vervolgens tellen hoeveel tellers ongelijk aan 0 zijn.

Verder met opgave 5...