Het gebruik van een Timer in C++ Builder.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.

Als je nog niet weet hoe je een eenvoudige GUI Windows applicatie met C++ Builder kunt maken lees dan eerst deze pagina.

Ik zal jullie op deze pagina laten zien hoe eenvoudig het is om een timer te gebruiken. Met behulp van een timer kun je een programma telkens na een bepaalde tijd een bewerking laten uitvoeren.

De VCL bevat een Component Timer die in een TForm kan worden gebruikt:

Voorbeeld.

In het "Window met een kruis" voorbeeld kun je een timer gebruiken om de kleur van het kruis elke seconde (automatisch) te veranderen. De benodigde code:

void __fastcall TForm1::Timer1Timer(TObject *Sender)
{
   penKleur=random(0xFFFFFF);
   Invalidate();
}