Het gebruik van een InputQuery Dialog in C++ Builder.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.

Als je nog niet weet hoe je een eenvoudige GUI Windows applicatie met C++ Builder kunt maken lees dan eerst deze pagina.

Ik zal jullie op deze pagina laten zien hoe eenvoudig het is om een dialog voor tekstinvoer te gebruiken.

De VCL functie InputQuery kan  eenvoudig gebruikt worden om tekstregels in te voeren. Als je bijvoorbeeld een tekst hebt opgeslagen in een private variabele:

   AnsiString s;

Dan kun je de inhoud van deze string editen m.b.v. de volgende code:

   s="Tekst om mee te beginnen";
   InputQuery("String Edit Box", "Edit de string.", s);

De VCL gebruikt helaas een zelfgedefinieerd type string AnsiString en niet het standaard C++ type string. Dit komt omdat VCL oorspronkelijk in Object Pascal is geschreven. De functie InputQuery heeft een bool als returnwaarde (die in het bovenstaande voorbeeld niet gebruikt wordt). De returnwaarde is true als de gebruiker de dialog afsluit met OK en false als de dialog gesloten wordt met Cancel.

De functie InputQuery is gedeclareerd in de include file:

#include <dialogs.hpp>