Opdracht 3: Inheritance en Polymorphisme.

© Harry Broeders.

Deze opdracht bestaat uit de deelopdrachten 3a t/m 3c. Opdracht 3b en 3c moet je laten aftekenen door de docent. Over de andere deelopgave kunnen wel vragen worden gesteld.

In een bedrijf werken verschillende soorten werknemers:

Binnen de salarisadministratie van het bedrijf heeft elke werknemer een registratienummer.

De analist die de specificaties voor het salarisadministratie programma heeft opgesteld heeft bedacht dat er rekening mee moet worden gehouden dat er in de toekomst andere soorten werknemers moeten worden toegevoegd. Bijvoorbeeld stukwerkers die werken voor een vast stukprijs. Het programma moet dus zoveel mogelijk onafhankelijk van het concrete werknemer type gemaakt worden.

Hieronder volgt een voorbeeld van een functie die onafhankelijk van het werknemer type is:

void printMaandSalaris(const Werknemer& w) {
  cout<<"Werknemer: "<<w.geefNummer()
    <<" verdient: "<<setw(8)<<setprecision(2)<<fixed
    <<w.geefSalaris()<<" Euro."<<endl;
}

Deze functie wordt vanuit de functie main als volgt aangeroepen (werk1.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02.):

int main() {
  FreeLancer f(1, 25.75);  // werknemer 1 verdient 25.75 per uur
  VasteKracht v(2, 1873.53); // werknemer 2 verdient 1873.53 per maand

  f.werkUren(84);      // werknemer 1 werkt (deze maand) 84 uren

  cout<<"Maand 1:"<<endl;
  printMaandSalaris(f);
  printMaandSalaris(v);

  f.werkUren(13.5);     // werknemer 1 werkt (deze maand) 13.5 uren

  cout<<"Maand 2:"<<endl;
  printMaandSalaris(f);
  printMaandSalaris(v);

  cin.get();
  return 0;
}

Denk er aan hoe een blaft! Bestudeer indien nodig hoofdstuk 5 uit het dictaat. De relatie tussen de verschillende classes is hiernaast gegeven.

Opdracht 3a.

Implementeer de drie benodigde classes: Werknemer, FreeLancer en VasteKracht zodat het bovenstaande hoofdprogramma uitgevoerd kan worden. Denk aan het correct gebruik van const.In de class Werknemer moet je een virtuele destructor definiëren. Snap je waarom?

De juiste uitvoer is:
Maand 1:
Werknemer: 1 verdient: 2163.00 Euro.
Werknemer: 2 verdient: 1873.53 Euro.
Maand 2:
Werknemer: 1 verdient: 347.63 Euro.
Werknemer: 2 verdient: 1873.53 Euro.

Merk op dat de functie printMaandSalaris niet "weet" welk soort Werknemer gebruikt wordt. Dit betekent dat deze polymorphic functie voor alle huidige "soorten" werknemers te gebruiken is. De functie is zelf ook voor toekomstige "soorten" werknemers bruikbaar. Dit maakt het programma eenvoudig uitbreidbaar. Op dit moment is het nodig om het programma uit te breiden met een nieuw "soort" werknemer. Deze stukwerker werkt voor een vast stukprijs.

De main functie wordt nu als volgt uitgebreid (werk2.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02.):

int main() {
  FreeLancer f(1, 25.75);  // werknemer 1 verdient 25.75 per uur
  VasteKracht v(2, 1873.53); // werknemer 2 verdient 1873.53 per maand
  StukWerker s(3, 1.05);   // werknemer 3 verdient 1.05 per stuk

  f.werkUren(84);      // werknemer 1 werkt (deze maand) 84 uren
  s.produceerStuks(1687);  // werknemer 3 produceert (deze maand) 1687 stuks

  cout<<"Maand 1:"<<endl;
  printMaandSalaris(f);
  printMaandSalaris(v);
  printMaandSalaris(s);

  f.werkUren(13.5);     // werknemer 1 werkt (deze maand) 13.5 uren
  s.produceerStuks(0);    // werknemer 3 produceert (deze maand) 0 stuks

  cout<<"Maand 2:"<<endl;
  printMaandSalaris(f);
  printMaandSalaris(v);
  printMaandSalaris(s);

  cin.get();
  return 0;
}

Opdracht 3b.

Implementeer de benodigde class StukWerker zodat het bovenstaande hoofdprogramma uitgevoerd kan worden.

De juiste uitvoer is:
Maand 1:
Werknemer: 1 verdient: 2163.00 Euro.
Werknemer: 2 verdient: 1873.53 Euro.
Werknemer: 3 verdient: 1771.35 Euro.
Maand 2:
Werknemer: 1 verdient: 347.63 Euro.
Werknemer: 2 verdient: 1873.53 Euro.
Werknemer: 3 verdient: 0.00 Euro.

Er is nog een "soort" werknemer waarmee we het programma kunnen uitbreiden. Een manager is een werknemer die andere werknemers leiding geeft. Het bedrijf dat we als voorbeeld nemen heeft als regel dat een manager nooit aan meer dan 10 werknemers direct leiding geeft. De meeste managers hebben zelf ook weer een manager boven zich. Het bedrijf dat we als voorbeeld nemen heeft een orginele manier bedacht om het salaris van een manager te bepalen. Het salaris van de manager is 2 maal zo hoog als het gemiddelde salaris van de mensen waaraan deze manager direct leiding geeft.

Het programma moet natuurlijk ook het salaris van managers kunnen berekenen. De relatie tussen manager en werknemer is als volgt:

De relatie tussen de classes Werknemer, VasteKracht en Manager is hiernaast gegeven.

Het hoofdprogramma wordt nu (werk3.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02.):

int main() {
  StukWerker s(1, 1.05);   // werknemer 1 verdient 1.05 per stuk
  FreeLancer f(2, 25.75);  // werknemer 2 verdient 25.75 per uur
  VasteKracht v1(3, 1873.53);// werknemer 3 verdient 1873.53 per maand

  Manager m1(4);       // werknemer 4 is de manager van:
  m1.geeftLeidingAan(s);   // - werknemer 1
  m1.geeftLeidingAan(f);   // - werknemer 2
  m1.geeftLeidingAan(v1);  // - werknemer 3

  VasteKracht v2(5, 2036.18);// werknemer 5 verdient 2036,18 per maand
  Manager m2(6);       // werknemer 6 is de manager van:
  m2.geeftLeidingAan(v2);  // - werknemer 5
  m2.geeftLeidingAan(m1);  // - werknemer 4

  s.produceerStuks(678);   // werknemer 1 produceert 678 stuks
  f.werkUren(84);      // werknemer 2 werkt 84 uren

  printMaandSalaris(s);
  printMaandSalaris(f);
  printMaandSalaris(v1);
  printMaandSalaris(m1);
  printMaandSalaris(v2);
  printMaandSalaris(m2);

  cin.get();
  return 0;
}

Opdracht 3c.

Implementeer de benodigde class Manager zodat het bovenstaande hoofdprogramma uitgevoerd kan worden. Maak bij de implementatie van een Manager gebruik van een array met maximaal 10 pointers naar Werknemer's.

De juiste uitvoer is:
Werknemer: 1 verdient: 711.90 Euro.
Werknemer: 2 verdient: 2163.00 Euro.
Werknemer: 3 verdient: 1873.53 Euro.
Werknemer: 4 verdient: 3165.62 Euro.
Werknemer: 5 verdient: 2036.18 Euro.
Werknemer: 6 verdient: 5201.80 Euro.