Opdracht 2: Abstract Data Type.

© Harry Broeders.

Deze opdracht bestaat uit de deelopdrachten 2a t/m 2e. Alle deelopdrachten moet je laten aftekenen door de docent.

Op pagina 7 van het dictaat  wordt gebruik gemaakt van variabelen waarin een tijdsduur in uren en minuten kan worden opgeslagen. Je hebt in de propedeuse geleerd dat een tijdsduur door middel van een struct weergegeven kan worden. In de theorielessen heb ik besproken dat deze manier van werken programma’s oplevert die niet goed onderhoudbaar, uitbreidbaar en herbruikbaar zijn. Je kunt een tijdsduur beter als ADT definiëren.

Het ADT (Abstract Data Type) Tijdsduur moet als volgt gebruikt kunnen worden (tijd1.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02.):

//...
int main() {
  Tijdsduur t1(3,50);     // t1 is 3 uur en 50 minuten
  cout<<"t1 = "; t1.print(); cout<<endl;
  const Tijdsduur kw(15);   // kw is 15 minuten
  cout<<"kw = "; kw.print(); cout<<endl;
  t1.erbij(kw);        // Tel kw bij t1 op
  cout<<"t1 = "; t1.print(); cout<<endl;
  Tijdsduur t2(t1);      // t2 is een kopie van t1
  t2.eraf(kw);        // Trek kw van t2 af
  cout<<"t2 = "; t2.print(); cout<<endl;
  t2.maal(7);         // Vermenigvuldig t2 met 7
  cout<<"t2 = "; t2.print(); cout<<endl;
  Tijdsduur t3(3,-122);    // t3 is 3 uur minus 122 minuten
  cout<<"t3 = "; t3.print(); cout<<endl;
  Tijdsduur t4(3,122);    // t4 is 3 uur plus 122 minuten
  cout<<"t4 = "; t4.print(); cout<<endl;
  cout<<"Druk op de return-toets."<<endl;
  cin.get();
  return 0;
}

De uitvoer moet dan zijn:
t1 =  3 uur en 50 minuten
kw =           15 minuten
t1 =  4 uur en  5 minuten
t2 =  3 uur en 50 minuten
t2 = 26 uur en 50 minuten
t3 =           58 minuten
t4 =  5 uur en  2 minuten

Opdracht 2a.

Ontwerp en implementeer een ADT (Abstract Data Type) genaamd Tijdsduur (een aantal uren en minuten). Zorg ervoor dat het bovenstaande programma tijd1.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02. zonder warnings compileert en de gewenste uitvoer produceert. Zoek (indien nodig) inspiratie bij de in de les behandelde class Breuk.

Tip: Zorg ervoor dat de opgeslagen minuten altijd >=0 en <60 zijn. Het volgende code-fragment kan hierbij gebruikt worden:

  while (min<0) {
   min+=60;
   uur-=1;
  }
  while (min>59) {
   min-=60;
   uur+=1;
  }

Het ADT Tijdsduur kan veel eenvoudiger gebruikt worden als we ervoor zorgen dat een variabele van het zelfgemaakte type Tijdsduur gebruikt kan worden op dezelfde wijze als een variabele van het standaard type int.

Het ADT Tijdsduur kan dan eenvoudig als volgt gebruikt worden (tijd2.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02.):

//...
int main() {
  Tijdsduur t1(3,50);     // t1 is 3 uur en 50 minuten
  cout<<"t1 = "<<t1<<endl;
  const Tijdsduur kw(15);   // kw is 15 minuten
  cout<<"kw = "<<kw<<endl;
  t1+=kw;           // Tel kw bij t1 op
  cout<<"t1 = "<<t1<<endl;
  Tijdsduur t2(t1-kw);    // t2 is t1 min kw
  cout<<"t2 = "<<t2<<endl;
  t2*=7;           // Vermenigvuldig t2 met 7
  cout<<"t2 = "<<t2<<endl;
  Tijdsduur t3(t2-122);    // t3 is t2 minus 122 minuten
  cout<<"t3 = "<<t3<<endl;
  Tijdsduur t4(722-t1);    // t4 is 722 minuten minus t1
  cout<<"t4 = "<<t4<<endl;
  if (t3!=t4)
   cout<<"t3 is ongelijk aan t4."<<endl;
  if (t3>t4)
   cout<<"t3 is groter dan t4."<<endl;
  cin.get();
  return 0;
}

De uitvoer moet dan zijn:
t1 =  3 uur en 50 minuten
kw =           15 minuten
t1 =  4 uur en  5 minuten
t2 =  3 uur en 50 minuten
t2 = 26 uur en 50 minuten
t3 = 24 uur en 48 minuten
t4 =  7 uur en 57 minuten
t3 is ongelijk aan t4.
t3 is groter dan t4.

Opdracht 2b.

Pas het ADT Tijdsduur uit opdracht 2a aan. Zorg ervoor dat het bovenstaande programma tijd2.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02. zonder warnings compileert en de gewenste uitvoer produceert. Zoek (indien nodig) inspiratie bij de in de les behandelde class Breuk.

Opdracht 2c.

Voeg de volgende destructor toe aan het ADT Tijdsduur uit opdracht 2b.

Tijdsduur::~Tijdsduur() {
  cout<<"Er is een tijdsduur verwijderd: "<<*this<<" Type return:";
  cin.get();
}

Deze destructor zorgt ervoor dat de tekst "Er is een tijdsduur verwijderd: " gevolgd door de waarde van de verwijderde tijdsduur op het scherm afgedrukt wordt en daarna gewacht wordt op het invoeren van een return.

Verklaar de uitvoer!

Een slimme programmeur bedenkt dat het veel handiger is om een tijdsduur (alleen) als een aantal minuten op te slaan. Bij het afdrukken kan dit aantal minuten dan worden omgezet naar een aantal uren en een resterend aantal minuten (kleiner dan 60). Dit heeft twee voordelen:

De programmeurs die het ADT Tijdsduur gebruiken mogen natuurlijk niets merken van deze aanpassing. De programma's die gebruik maken van dit ADT moeten natuurlijk wel opnieuw gecompileerd worden.

Opdracht 2d.

Pas het ADT Tijdsduur uit opdracht 2c aan zodat dit type nog slechts één private datamember van het type int heeft (de tijdsduur uitgedrukt in minuten). Zorg ervoor dat het bovenstaande programma tijd2.cpp De link voor dit plaatje verwijst naar een C++ file getest met Borland C++ 5.02. zonder warnings compileert en nog steeds de gewenste uitvoer produceert.

Opdracht 2e.

Splits het programma uit opdracht 2d in 2 source files main.cpp en tijdsduur.cpp en 1 header file tijdsduur.h. Zie paragraaf 3.30 in het dictaat . Je kunt in Borland C++ Builder verschillende source files combineren tot 1 executable door meerdere files toe te voegen aan een project met behulp van de knop op de knoppenbalk of met de sneltoets Shift+F11. Je kunt ook de project manager opstarten door middel van de menukeuze View, Project Manager.

verder met opdracht 3 ...