Regels Practicum Programmeren en Software Engineering 3 (PROS3P1).

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.

Het practicum is zodanig van opzet en moeilijkheidsgraad dat iedere student die voor aanvang van het practicum zijn opdrachten goed voorbereidt en altijd op het practicum aanwezig is een voldoende kan halen.

Het is de bedoeling dat je op dit practicum leert om object georiënteerd te programmeren en modelleren. Je kunt dit alleen leren door zelfstandig alle opdrachten uit te voeren. Het kopiëren van programma's of programmadelen van het internet of van collega studenten is niet leerzaam! Het dictaat en het boek bieden voldoende voorbeelden die je ter inspiratie kunt gebruiken. Gebruik nooit code die je zelf niet begrijpt in je programma's.

Als je niet weet hoe je moet beginnen of als je een bepaalde fout niet kunt vinden of als je niet weet hoe je een bepaalde actie in C++ programmeert of in UML modelleert of … vraag het dan aan de docent! Van vragen kun je veel leren. Je kunt je vraag ook altijd mailen: mailto:bd@hhs.nl!

Natuurlijk kun je ook dingen vragen aan medestudenten. Als jou iets wordt gevraagd geef je medestudent dan niet simpel een oplossing voor zijn probleem maar help hem/haar om zelf het probleem op te lossen!

Hou jezelf (en je medestudenten) aan de volgende regels:

  1. Eten en drinken in het lokaal is niet toegestaan.
  2. Aanwezigheid tijdens het practicum is verplicht.
  3. Bij ziekte e.d. zo spoedig mogelijk (liefst voorafgaand aan het practicum) contact opnemen met de docent (liefst per mail: mailto:bd@hhs.nl) om inhaalmogelijkheden te bespreken.
  4. Een student die de practicumlessen niet heeft bijgewoond (of ingehaald) kan derhalve geen voldoende halen.
  5. Iedere practicumopdracht dient in de op de practicumkaart aangegeven week afgerond te worden. Je kunt hier alleen van afwijken na overleg met de practicumdocent.
  6. Het laten nakijken van een programma wat je niet zelf hebt bedacht en geprogrammeerd wordt beschouwd als fraude (net zoals het spieken bij tentamens). Als je programma's die je niet zelf hebt gemaakt probeert in te leveren krijg je meteen een onvoldoende voor het gehele practicum. De fraude wordt ook gemeld bij de examencommissie. Fraude kan leiden tot een schorsing.
  7. De deadline is week 7 van het kwartaal, de student krijgt dan zijn eindbeoordeling voor dit practicum: voldoende of onvoldoende.
  8. Een onvoldoende als eindresultaat voor dit practicum kan (in overleg met de docent) worden herkanst in week 10.