Regels Practicum Programmeren en Software Engineering 1 (PROS1P1).

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - TH Rijswijk/Academie voor Engineering.

Het practicum is zodanig van opzet en moeilijkheidsgraad dat iedere student die voor aanvang van het practicum zijn opdrachten goed voorbereidt en altijd op het practicum aanwezig is een voldoende kan halen.

Het is de bedoeling dat je op dit practicum leert programmeren, een competentie die onmisbaar is voor elke elektrotechnische ingenieur. Je kunt dit alleen leren door zelfstandig alle opdrachten uit te voeren. Het kopiëren van programma's of programmadelen van het internet of van collega studenten is niet leerzaam! Het boek biedt voldoende voorbeelden die je ter inspiratie kunt gebruiken. Gebruik nooit code die je zelf niet begrijpt in je programma's.

Als je niet weet hoe je moet beginnen of als je een bepaalde fout niet kunt vinden of als je niet weet hoe je een bepaalde actie in C programmeert of … vraag het dan aan de practicumdocent! Van vragen kun je veel leren. Je kunt je vraag ook altijd mailen: mailto:J.Z.M.Broeders@hhs.nl!

Natuurlijk kun je ook dingen vragen aan medestudenten. Als jou iets wordt gevraagd geef je medestudent dan niet simpel een oplossing voor zijn probleem maar help hem/haar om zelf het probleem op te lossen!

  1. Aanwezigheid tijdens het practicum is verplicht.
  2. Bij ziekte e.d. zo spoedig mogelijk (liefst voorafgaand aan het practicum) contact opnemen met de docent (liefst per mail) om inhaalmogelijkheden te bespreken.
  3. Een student die de practicumlessen niet heeft bijgewoond (of ingehaald) kan derhalve geen voldoende halen.
  4. Iedere practicumopdracht dient, op de daarvoor tijdens de les aangegeven datum, te worden afgerond.
  5. Te laat ingeleverde opdrachten zijn automatisch onvoldoende en kunnen niet worden ingehaald!
  6. Een ingeleverde opdracht die niet met een voldoende wordt beoordeeld kan (een week later) worden aangevuld. Als je programma niet helemaal perfect blijkt te zijn is dat dus geen probleem. Als je pas begint met programmeren is het normaal dat alles niet meteen perfect is. Natuurlijk moet je wel proberen om je programma zo goed te maken als je zelf kunt.
  7. Het laten nakijken van een programma wat je niet zelf hebt bedacht en geprogrammeerd wordt beschouwd als fraude (net zoals het spieken bij tentamens). Als je programma's die je niet zelf hebt gemaakt probeert in te leveren krijg je meteen een onvoldoende voor het gehele practicum. De fraude wordt ook gemeld bij de examencommissie. Fraude kan leiden tot een schorsing.
  8. De deadline is week 7 van het kwartaal, de student krijgt dan zijn eindbeoordeling: voldoende of onvoldoende.
  9. Een onvoldoende als eindresultaat kan (in overleg met de practicumdocent) worden herkanst in week 10. Je krijgt dan wel een extra opdracht!