Voorbeelden van functies in C.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - TH Rijswijk/Academie voor Engineering.

sla2RegelsOver

sla2RegelsOver is een eenvoudige functie zonder parameters en zonder returnwaarde. Zoals de naam al zegt slaat deze functie 2 regels over in de uitvoer.

#include <stdio.h>

void sla2RegelsOver(void) {
  printf("\n");
  printf("\n");
}

int main() {
  void sla2RegelsOver(void);
  sla2RegelsOver();
  printf("Hallo\n");
  sla2RegelsOver();
  printf("daar!\n");
  getchar();
  return 0;
}

slaRegelsOver

slaRegelsOver is een eenvoudige functie met 1 parameter en zonder returnwaarde. Deze functie slaat een aantal (dat je als actuele parameter meegeeft) regels over.

#include <stdio.h>

int main() {
  void slaRegelsOver(int n);
  slaRegelsOver(2);
  printf("Hallo\n");
  slaRegelsOver(4);
  printf("daar!\n");
  getchar();
  return 0;
}

void slaRegelsOver(int n) {
  int i;
  for (i=0; i<n; i=i+1) {
    printf("\n");
  }
}

leesWaardeTussen

leesWaardeTussen is een functie met 3 parameters en een returnwaarde. Deze functie kan gebruikt worden om een waarde in te lezen waarbij gecontrolleerd wordt of deze waarde tussen bepaalde grenzen ligt.

#include <stdio.h>

int main() {
  int leesWaardeTussen(char prompt[], int min, int max);
  int begin, eind, stap, i;
  begin=leesWaardeTussen("Geef startwaarde ", -1, 99);
  eind=leesWaardeTussen("Geef eindwaarde ", begin, 101);
  stap=leesWaardeTussen("Geef stap ", 0, eind-begin+1);
  for (i=begin; i<=eind; i=i+stap) {
    printf("%3d %6d\n", i, i*i);
  }
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}

int leesWaardeTussen(char prompt[], int min, int max) {
  int waarde;
  do {
    printf("%s tussen %d en %d: ", prompt, min, max);
    scanf("%d", &waarde);
  }
  while (waarde<=min || waarde>=max);
  return waarde;
}