AVE AVR Studio plugins.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.

De (oud) TH Rijswijk student Robin Bakels heeft als stageproject diverse plugins geschreven voor AVR Studio. Deze plugins kunnen gebruikt worden om de practicumopdrachten van MICPRG thuis te testen. Als je de plugins geïnstalleerd hebt is de AVR Studio simulator uitgebreid met de volgende componenten:

Dit is de installatiefile van de plugins: setup.exe

Voorbeelden van het gebruik van de AVE AVR Studio plugins.

Bij het opstarten van AVR Studio worden de plugins meteen geladen. Je ziet dit in de knoppenbalk.

Als je een project geladen of aangemaakt hebt in AVR Studio zijn de knoppen niet actief. De knoppen worden pas actief als de AVR Simulator gestart wordt.

Voorbeeld Knight Rider: LED balk + schakelaar.

Voorbeeld ADC.

Helaas werkt de ADC simulator in AVE AVR Studio plugins versie 2.0.0 nog niet helemaal perfect!